Buty ochronne:

Jest to indywidualny sprzęt ochronny (ŚOI), którego zadaniem jest ochrona stóp i nóg przed zagrożeniami występującymi w miejscu pracy, głównie przed:

  • Zagrożenia mechaniczne (spadające przedmioty, uwięzienie, ostre przedmioty, skaleczenia, poślizgnięcia, przecięcia piłą łańcuchową itp.)
  • Termiczne (temperatura otoczenia, temperatura gruntu, obecność ognia, rozpryski stopionego metalu itp.)
  • Chemiczne i elektryczne (wyładowania elektrostatyczne i kontakt elektryczny)

Obuwie ochronne nie jest przeznaczone do ochrony przed wszystkimi zagrożeniami na raz, ale wybór musi być właściwy w odniesieniu do konkretnych zagrożeń związanych z każdą pracą, będący wynikiem szczegółowego badania warunków, w jakich operatorzy wykonują swoje zadania.

Twój wybór powinien opierać się na badaniu i ocenie złożonych zagrożeń występujących w miejscu pracy. Obejmuje to czas trwania narażenia na ryzyko, jego częstotliwość i dotkliwość, warunki panujące w pracy i jej otoczeniu, rodzaj możliwej szkody dla pracownika oraz jego budowę fizyczną.

 

Ramos STS® posiada szeroką gamę obuwia ochronnego, skontaktuj się z nami.

Telefon

(34) 91 797 65 50

Adres

C/ Campos Ibañez, 26

28021 – MADRID