Odzież ochrony częściowej ŚOI

Kiedy mówimy o częściowej ochronie ŚOI (PB), mamy na myśli elementy, które chronią tylko niektóre części ciała:partes del cuerpo:

  • Zarękawki
  • Ochraniacze na obuwie niskie i wysokie
  • Fartuchy
  • Kurtki
  • Spodnie
  • Czepki
  • Kaptury
  • Czapki

Posłużą jako część ochrony ciała lub jako dodatek lub dodatkowa ochrona w przypadku, gdy jest to potrzebne lub wymagane przez wykonywaną pracę.

Wszystko to zostanie uzupełnione o resztę niezbędnych Środków Ochrony Indywidualnej: ochrony rąk, ochrony dróg oddechowych, oczu, słuchu oraz obuwia ochronnego.

Telefon

(34) 91 797 65 50